13 vinkkiä talviyönä tarkenemiseen

Aamun valo kajastaa.
Hou­kut­taa­ko talviyön viet­tä­mi­nen ulkosalla, mutta pak­ka­ses­sa tar­ke­ne­mi­nen arve­lut­taa? Lue täältä vinkit! 

1. Riittävän lämpimät varusteet

Tal­vi­pak­ka­sil­la ei pidä lähteä soitellen sotaan ja kokeilla, josko se kesä­ma­kuu­pus­si olisikin ihan ok miinus kah­des­sa­kym­pis­sä. Kylmässä säässä palel­tu­mi­nen on vaa­ral­lis­ta, se voi johtaa han­ka­las­ti hoi­det­ta­viin palel­tu­miin tai jopa hypo­ter­mi­aan. Vähem­pi­kin vilu on epä­mu­ka­vuus­te­ki­jä ja haittaa esi­mer­kik­si nuk­ku­mis­ta. Pale­le­mi­nen kuluttaa myös hurjasti energiaa.

2. Tarkista makuu­pus­sin läm­mit­tä­vyy­den raja-arvot

Makuu­pus­sia valitessa kiinnitä huomiota sen läm­pö­ar­voon. Comfort viittaa läm­pö­ti­laan, jossa kes­kiar­vo­nai­nen nukkuu yönsä läm­pi­mäs­ti, limit on sama arvo miehille. Extreme viittaa läm­pö­ti­laan, missä pussilla pitäisi vielä selvitä joten kuten hengissä, joten sitä ei kannata käyttää osto­pää­tök­sen perusteena. 

3. Käytä kahta makuu­pus­sia päällekäin

Jos inves­toin­ti kal­lii­seen tal­vi­ma­kuu­pus­siin ei innosta, mutta kaapista löytyy pari hieman läm­pi­mäm­mäl­le säälle tar­koi­tet­tua pussia, saattaa niiden yhdis­tä­mi­nen olla ratkaisu. Tässäkin tapauk­ses­sa suo­si­tus­läm­pö­ti­lat olisi hyvä olla tiedossa, jotta on helpompi arvioida riit­tä­vät­kö pussit yhdessä suun­ni­tel­luis­sa olo­suh­teis­sa. Osviittaa yhdis­te­tys­tä läm­pö­ar­vos­ta antaa muun muassa tämän artik­ke­lin taulukko (vali­tet­ta­vas­ti vain fah­ren­hei­teis­sa). Jos käy­tös­sä­si on sekä kui­tu­täyt­tei­nen että untu­va­täyt­tei­nen makuu­pus­si, kannattaa kui­tu­pus­si laittaa ulommaksi ker­rok­sek­si sen parempien kos­teuso­mi­nai­suuk­sien vuoksi.

4. Pidä makuu­pus­sis­ta­si hyvää huolta

Anna makuu­pus­si­si tuulettua/kuivua käytön jälkeen. Yön aikana pussiin kertyy kosteutta, ja kostea pussi lämmittää huo­mat­ta­vas­ti huonommin. Älä myöskään kotio­lo­suh­teis­sa säilytä makuu­pus­sia pieneen kompres­sio­pus­siin sul­lot­tu­na, sillä pitkässä juoksussa pussin kuohkeus ja samalla läm­mit­tä­vyys kärsivät. Säilytä siis makuu­pus­si­si mah­dol­li­sim­man väljästi. 

5. Hengitä ulos, älä makuu­pus­si­si sisään

Kylmällä ilmalla voi olla hou­kut­te­le­vaa sukeltaa makuu­pus­siin viimeistä hius­kar­vaa myöten. Hen­git­tä­mi­nen pussin sisällä kuitenkin kos­teut­taa makuu­pus­si­si mik­roil­mas­ton, mikä taas tietää hil­jal­leen vii­le­ne­viä oltavia. Suojaa mie­luum­min kasvojasi kylmältä vaikkapa kommandopipolla.

6. Valitse tarpeeksi hyvin eristävä makuualusta

Makuu­alus­ta on lämpimänä pysymisen kannalta vähintään yhtä tärkeä varuste kuin makuu­pus­si­kin. Makuu­pus­sin eris­tä­vyy­des­tä kertoo R‑arvo. Tal­vio­lo­suh­tei­siin kannattaa etsiä alustaa, jonka R‑arvo on vähintään 3. Toki myös makuu­alus­to­ja voi yhdis­tel­lä lisäe­ris­tet­tä saadakseen.

7. Testaa uudet varusteet

Uudet tal­vi­va­rus­teet kannattaa ehdot­to­mas­ti testata helpolla lähi­ret­kel­lä tai vaikkapa omalla takapihalla/parvekkeella ennen kun­nian­hi­moi­sem­mil­le seik­kai­luil­le lähtöä. Näin etenkin, jos kokemusta tal­vi­ret­kei­lys­tä ei ole ennalta juurikaan kokemusta. 

8. Hen­git­tä­vät mate­ri­aa­lit kunniaan

Nukkumaan kannattaa mennä kuivissa ja hen­git­tä­vis­sä vaat­teis­sa, jotka siirtävät kosteuden pois iholta. Kostea iho menettää lämpöä jopa 25 kertaa nopeammin kuin kuiva iho. Mate­ri­aa­leis­ta esi­mer­kik­si meri­no­vil­la toimii erin­omai­ses­ti, kun taas puuvillaa kannattaa välttää, sillä sen kos­teuso­mi­nai­suu­det ovat huonot.

9. Ota ekstra­läm­mi­ket­tä mukaan

Ota mukaan ekstra­läm­mi­ket­tä siltä varalta, että olo­suh­teet osoit­tau­tu­vat­kin kyl­mem­mik­si. Lisä­läm­pöä voit saada esi­mer­kik­si ottamalla kuu­ma­ve­si­pul­lon makuu­pus­sin sisälle.

10. Syö tarpeeksi

Kylmässä energiaa kuluu paljon enemmän kuin sisä­läm­pö­ti­lois­sa ja pale­le­mi­nen kuluttaa sitä vielä entis­tä­kin enemmän. Syö tukeva, mieluusti lämmin ateria illalla, sillä näl­käi­se­nä myös vilu iskee herkemmin.

11. Juo tarpeeksi (ja lämmintä)

Nes­te­huk­kaa ei talvella huomaa helposti, sillä janon­tun­teen sijaan se saattaa ilmetä yksin­ker­tai­ses­ti väsy­myk­se­nä ja pään­sär­ky­nä. Nes­te­huk­ka puo­les­taan voi edistää palel­tu­mis­ta. Siksi kannattaa muistaa juoda päivän aikana tarpeeksi ja mikäli vaan mah­dol­lis­ta, kylmän sijasta lämmintä. Ihan juuri ennen nuk­ku­maan­me­noa ei toki kannata vetää övereitä, sillä jatkuva pissahätä ei talviyönä ole hauska ilmiö. Mistä pääs­tään­kin seu­raa­vaan vinkkiin…

12. Jos pissahätä iskee, toimi heti

Pis­sa­hä­dän iskiessä siihen kannattaa reagoida heti, vaikka kylmää ilma makuu­pus­sin ulko­puo­lel­la ei hou­kut­te­li­si­kaan. Elimistön tehtävänä on pitää virtsa lämpimänä, joten pit­kä­kes­toi­nen pis­san­läm­mi­tys on pois muista läm­mi­tys­teh­tä­vis­tä. Niin, ja rakko täynnä odot­ta­mal­la ei tie­ten­kään unikaan tule yhtään sen helpommin!

13. Liiku itsesi lämpimäksi

Pyri menemään nukkumaan lämpimänä. On helpompaa ja ener­gia­te­hok­kaam­paa pysyä lämpimänä kuin saada lämmin olo kylmän jo iskettyä. Pieni jumppa koko kehoa lii­kut­taen saa veren kiertämään!

Tal­vio­lo­suh­teis­ta selviää kunnialla läm­pi­mil­lä varus­teil­la! Tässä kuvassa käytössä untu­vail­ma­pat­ja Exped Downmat Lite 5M ja untu­va­pus­si Marmot Wm’s Teton.

Kerro kom­men­teis­sa omat tal­viyö­py­mis­vin­kit, koke­muk­set, kysy­myk­set ja muutkin ajatukset! 🙂 

Talviyönä yöllä ulkona nuk­ku­mi­ses­ta asiaa myös täällä ja tar­ke­ne­mi­ses­ta (pyö­räi­li­jän näkö­kul­mas­ta) täällä.

16 comments
 1. Tässä olikin useita hyviä vinkkejä. Tuo ykkös­koh­ta nyt on tietysti kaikessa tal­vi­ret­kei­lys­sä kaikkein kes­kei­sin­tä. Ja tuo varus­tei­den tes­taa­mi­nen on aina järkevää niin läm­pö­mie­les­sä kuin muutenkin, että niiden käyttö sitten varmasti onnistuu retkellä. Tuo, että makuu­pus­si kannattaa yli­pää­tään säilyttää mah­dol­li­sim­man väljästi ei itselleni olisi muuten tullut mieleen.

  1. Kiitos Mikko kom­men­tis­ta­si! Melkein mietin, että onko ykkös­koh­ta liiankin no brainer, mutta sitten kun on talven mittaan aina välillä nähnyt uutisia, jossa luon­to­koh­tei­den hen­ki­lö­kun­ta tai viran­omai­set kertovat talvella puut­teel­li­sin varustein vaikkapa tunturiin läh­ti­jöis­tä, niin tulin siihen lop­pu­tu­lok­seen, että ehkä siitäkin on hyvä muis­tut­taa 😀 Ja juu, tuon makuu­pus­sin säi­ly­tyk­sen tajusin itsekin vasta ehkä vuosi sitten. Ilmankos kesä­pus­si­ni läm­mit­tä­vyys on vuosien varrella hieman kärsinyt… Ja tosiaan, tes­ti­käyt­tö kannattaa, ettei sitten retkellä tarvitse ihmetellä, että miten tää toimii! 🙂

 2. Ai että, tämä postaus tuli kuin tilauk­ses­ta! Talviyö ulkosalla hou­kut­te­lee jostain syystä ihan älyt­tö­mäs­ti, mutta jotenkin olen epäillyt etten a) osaa varus­tau­tua kunnolla ja b) vaivun syvä­jää­hän. Postaus sai kuitenkin valettua toivoa myös mei­kä­läi­seen, joten ehkäpä tästä vielä roh­kais­tu­taan ja lähdetään viet­tä­mään pakkasyö ulkosalla 🙂

  1. No niin, loistavaa! Onneksi on vielä talvea jäljellä, niin vielä ehtii 😀 Mutta juu, yöny­li­ret­ket tal­vio­lois­sa on kyllä taval­lis­ta jännempiä, joten kyllä se varmasti aina taka­rai­vos­saan vähän miettii syvä­jää­ty­mi­sen mahdollisuutta! 😀

 3. Tässä tuli kyllä tosi monta hyvää vinkkiä, esim tuo kahden makuu­pus­sin yhdis­tä­mi­nen. Makuu­pus­si­la­ka­nas­ta ei vält­tä­mät­tä talvella oo niin paljoa apua, mut ehkä syksyllä enemmän?! Mut vois olla varana sekin. Itseä jotenkin jän­nit­täi­si tosi paljon nukkua ulkona talvella, mutta näillä vinkeillä se varmasti hyvin sujuisi! 🙂 Makuu­pus­se­ja kannattaa kyllä säilyttää ilmavasti, eikä niiden omissa pusseissa, tääällä ne roikkuu kotona hen­ka­reis­sa komerossa 😀

  1. Joo, kyllä makuu­pus­si­la­ka­na­kin varmasti jonkin verran auttaa 🙂 Tuo makuu­pus­sien ilmava säi­lyt­tä­mi­nen kyllä auto­maat­ti­ses­ti rajaa makuu­pus­sien mak­si­mi­mää­rää koti­ta­lou­des­sa 😀 Ja kiva kuulla, että vinkit toi intoa ja varmuutta tal­viyö­py­mi­sen kokeiluun 😀

 4. En suun­nit­te­le retkeä ark­ti­sis­sa olo­suh­teis­sa, mutta vinkit olivat hyviä ja niitä oli selvästi pohdittu. Omakin makuu­pus­si taitaa olla tiiviisti pakattuna pussiinsa odot­ta­mas­sa käyttöä, enkä olisi tullut aja­tel­leek­si, että kannattaa ajoittaa ruokailu iltaan jotta olisi kylläinen ennen nukkumaanmenoa.

  1. Kiitos kom­men­tis­ta Terhi ja kiva kuulla, että vinkit toivat uutta tietoa! Itsel­lä­ni­kin on vanha kesä­kau­den makuu­pus­si ollut yleensä tiukasti pussissa, vasta joskus ehkä vuosi sitten valistuin tästä. Aina oppii uutta!

 5. Hyviä vinkkejä!
  Itse olen viimeiset pari vuotta haa­veil­lut että rakkaaksi tullutta telt­tai­lua voisi harrastaa kesän lisäksi tal­vel­la­kin, mutta tois­tai­sek­si on jäänyt vielä haaveeksi kun en ole raaskinyt ostaa kalliita varus­tei­ta siinä pelossa että niitä tulisi kuitenkin käytettyä vain pari kertaa vuodessa.
  Yksin ei tule lähdettyä, ja pitäisi saada huo­ku­tel­tua mukaan myös tuo kylmää inhoava mies 😀 (joka kylläkin on useinkin ret­keil­lyt myös talvella, kun on pol­ven­kor­kui­ses­ta asti har­ras­ta­nut partiota)

 6. Todella hyviä vinkkejä! Olen itsekin ajatellut, että olisi mukava kokeilla tal­vi­ret­kei­lyä yön yli, mutta en saanut tänä talvena aikai­sek­si. Josko jo ensi talvena näillä vinkeillä luontoon yöksi!

  1. Joo, yöny­li­ret­kei­ly talvella vaatii aina hiukkasen enemmän val­mis­te­lua ja tietenkin varus­tei­ta, joten ei ole niin helposti toteu­tet­ta­vis­sa kuin kesä­ret­ket. Kiva kuitenkin kuulla, että intoa ja kiin­nos­tus­ta olisi, ja että sait pos­tauk­ses­ta hyö­dyl­li­siä vinkkejä. Toi­vot­ta­vas­ti ensi talvena tulee tilaisuus!

 7. Tässäpä oli pari vinkkiä, joita jäin miet­ti­mään. Meillä on miehen kanssa saman­lai­set makuu­pus­sit, joissa molempien läm­mön­kes­tä­vyys pitäisi olla jossain ‑10 asteessa. Vaikka lämpötila ei olisi lähel­lä­kään tuota, mua aina palelee, jos mennään nollan ala­puo­lel­le. Mies sitä aina ihmet­te­lee. No, mulla on tapana nukkua pussin sisällä, ei puhal­te­len kosteutta hen­gi­ty­sil­mas­sa pussiin. Toisaalta pussi on vähän käytetty ja aina yleensä pakattuna tiiviisti säi­ly­tys­pus­sis­sa. En sitä myöskään koskaan tuu­let­te­le, vaan käytön jäljitä sullon suoraan pussiinsa. Miehen pussi taas on paljon enemmän käytössä ja tosiaan sitä aina käytön jälkeen tuulettaa. Näillä oikeasti on varmaan vai­ku­tus­ta. Hyviä vinkkejä.

  1. Joo, voi hyvinkin olla näillä vai­ku­tus­ta paleluusi! Itsehän myös havahduin tähän hen­gi­ty­sil­ma-asiaan vasta aika hil­jat­tain ja voin kertoa, että aika monta yötä olen varmasti palellut pitkälti sen vuoksi varsinkin vii­leäm­pi­nä kesäöinä. Kesä­pus­sia­ni­kin olisin voinut vuosien varrella huoltaa paljon paremmin. Noh, nyt on oppirahat maksettu ja opittu taas jotain kantapään kautta, joten jatkossa toimin varmasti toisin. Hieman on kyllä pois opettelua vanhoista tavoista, kun jotenkin niin mie­lel­lä­ni aina kaivaudun syvälle pussin uumeniin… Toi­vot­ta­vas­ti taretaan molemmat paremmin jatkossa! 😀

 8. Tal­vi­ret­kei­ly tavallaan hou­kut­te­li­si, mutta koska en ole vielä onnis­tu­nut viet­tä­mään edes kesäöitä ulkosalla pale­le­mat­ta, en uskalla lähteä kokei­le­maan 😀 Tosin lapsena olen aikoinaan nukkunut yhden yön iglussa, jonka suku­lai­nen oli raken­ta­nut pihalleen, mutta ehkä lapsena pieni pale­lu­kaan ei haitannut, kun niin eksoot­ti­seen majoi­tuk­seen pääsi unille.

  1. Wow, yö iglussa kuulostaa mah­ta­val­ta! Jos saat jostain oikein lämpimät tal­vi­kamp­peet kokeiluun, niin suo­sit­te­len! Itsekin tuolla uudella tal­vi­pus­sil­la­ni yllätyin, kuinka lämmintä sen sisällä saattaa ollakaan. Kauh­tu­nees­sa kesä­pus­sis­sa­ni olen viettänyt monta viluisaa kesäyötä nimittäin! 😀

 9. Hyviä vinkkejä! Makuu­pus­sin, varsinkin untu­va­pus­sin huol­ta­mi­nen ja oikeaop­pi­nen säilytys on kyllä erittäin tärkeää.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue myös nämä!