Mitä mukaan pyö­rä­mat­kal­le? Kaikkien aikojen pakkauskriisi

pyörämatka pakkaaminen varusteet
Kuva: Emiliano Verrocchio
Mitä pakata mukaan kuukauden pyö­rä­reis­sul­le, kun mukaan tahtoo kaiken tar­peel­li­sen mutta ei mitään ylimääräistä? 

Olen yleensä varsin nopea pak­kaa­maan. Humps vaan, ja vartin sisällä kaikki tar­peel­li­nen löytyy repusta. Kun aloin pakata Baltian-turneeta, eli ensim­mäis­tä oikeasti pitkää pyö­rä­mat­kaa­ni varten, kaikki aika­tau­lut kuitenkin pettivät. 

Okei, vetoan siihen, että pakkaus poikkesi nor­maa­lis­ta eri­tyi­ses­ti siksi, että tällä kertaa tungin tava­roi­ta­ni ensi kertaa käytössä olleisiin pyö­rä­lauk­kui­hin. Pak­kaa­mi­nen oli siis pelkän pak­kaa­mi­sen lisäksi myös uusiin varus­tei­siin totut­te­lua. Huomasin esi­mer­kik­si, että koko reissulla tar­vit­ta­van vaa­tear­se­naa­lin mah­dut­ta­mi­nen kymmenen litran pus­suk­kaan ei ollut ihan helppoa.

Pak­kaa­mi­sen perus­pe­ri­aat­teet olivat toki selvillä alusta lähtien: kaikki tar­peel­li­nen, muttei mitään yli­mää­räis­tä. Ajatuksen tasolla kaikki oli siis selvää. Käy­tän­nös­sä lähtöä edeltävä yö kului kuitenkin mat­ka­ta­va­roi­den pudo­tus­pe­le­jä pelatessa. 

On tiettyjä juttuja, jotka on pakko olla mukana. Kuitenkin sen jälkeen, kun passi, ensia­pu­pa­ket­ti ja pyörän avain ovat mukana, alkaa mennä vaikeammaksi. 

Tar­vit­sen­ko oikeasti kolmet sukat vai riit­täi­si­kö kaksi paria? Tar­ke­nen­ko näillä vaat­teil­la hyy­tä­väm­pä­nä yönä, vai mah­tui­si­ko mukaan vielä jotain läm­mi­ket­tä? Pärjäänkö pelkillä lenk­ka­reil­la, vai pitäisikö mukaan ottaa myös sandaalit? Kuinka monta mag­ne­sium­tablet­tia voin ottaa mukaan? Nekin painavat. 

Siinä vaiheessa, kun laskin mag­ne­sium­tablet­te­ja, tuntui nau­ret­ta­val­ta, että olin jossain vaiheessa edes het­kel­li­ses­ti harkinnut (sentään mini­ko­koi­sen) hiusten suo­ris­tus­rau­dan mukaan ottoa. 

Loppujen lopuksi kar­sin­ta­kier­ros jätti rannalle muun muuassa uikkarit (pulah­te­li­sin toden­nä­köi­ses­ti kuitenkin lähinnä keskellä metsää, joten who cares), kyn­si­leik­ku­ri (hyvä tilaisuus katsoa, kuinka paljon kynnet kasvavat kuu­kau­des­sa) ja hiusharja (tukkani ei takkuunnu, lucky me).

Ulti­maat­ti­sen pak­kaus­kaa­ok­sen ja lit­ran­vii­lauk­sen tuok­sin­nas­sa huomasin yhtäkkiä ahdis­tu­va­ni kaikesta ympärillä olevasta mate­rias­ta suun­nat­to­mas­ti. Mitä ihmettä teen kaikella tällä tavaralla, kun nyt pak­kauso­pe­raa­tio­ni myötä olen vakuut­tu­nut siitä, että pärjään sillä, minkä jaksan pyöräni kanssa kantaa? 

Aamuyön tunteina oikeat tavarat ihme kyllä viimein löysivät paikkansa pyö­rä­lau­kuis­ta. Järkeä koet­tel­leen urakan päät­teek­si vaihdoin vielä aikaisen aamu­lai­va­ni myö­hem­pään paattiin, jotta yli­pää­tään ehtisin nukkua ennen suuren seik­kai­lu­ni alkua. 

Insta storykin sen kertoi.

The Pak­kaus­lis­ta

Mitä siis lopulta päädyin pak­kaa­maan pyö­rä­lauk­kui­hi­ni? Alla oleva lista paljastaa kuta­kuin­kin sen maallisen omai­suu­den, jota raahasin mat­kal­la­ni mukana. Ja vaikka pak­kaus­pro­ses­si tuottikin jonkin verran ahdis­tus­ta yön tunteina, lop­pu­tu­los toimi. Joitain vii­lauk­sia tapahtui matkan aikana, ja ne olen maininnut listassa erikseen.

 • Ortlieb FrontPack ‑ohjaus­tan­ko­lauk­ku 15L
 • Topeak BackLoa­der ‑satu­la­lauk­ku 10L
 • Topeak Midloader ‑run­ko­lauk­ku 3,5L
 • Topeak Top Tube Bag ‑vaa­ka­put­ki­lauk­ku, 1,5L (vain loppuvaiheessa)
 • Ohut ja kevyt vyölaukku (joka tosin hil­jal­leen hajosi matkana varrella)
 • Asaklitt ‑reppu 30L (?) (alku­vai­hees­sa)
 • Osprey ‑reppu 22L (lop­pu­vai­hees­sa)

Tan­ko­lau­kus­sa kulkivat lei­riy­ty­mis­tar­pee­ni, satu­la­lau­kus­sa vaatteeni, run­ko­lau­kus­sa kai­ken­lai­nen sälä sisä­ku­mis­ta aurin­ko­ras­vaan. Puhelin ja rahapussi kulkivat vyö­lau­kus­sa, tosin puhelin muutti lopulta power bankin ja mys­li­pa­tu­koi­den kanssa retken puo­li­vä­lin jälkeen hank­ki­maa­ni vaa­ka­put­ki­lauk­kuun. Repun pyrin pitämään mah­dol­li­sim­man kevyenä ja kannoin siellä lähinnä mat­ka­päi­vä­kir­jaa, juo­ma­rak­koa ja eväitä, joten niiden lit­ra­ka­pa­si­teet­tia en käyttänyt läheskään kokonaan. 

Lue lisää pyö­rä­lau­kuis­ta­ni täällä!

retkipyörä pyörämatkavarusteet bikepacking laukut
Pyörä ja laukut pakat­tui­na hieman ennen lähtöä!
 • Pyö­räi­ly­ky­pä­rä
 • Hihaton tekninen paita 
 • Pit­kä­hi­hai­nen tekninen paita 
 • Pol­vi­pi­tui­set, peh­mus­te­tut pyöräilyhousut 
 • Erittäin kevyt ja ohut tuulitakki
 • Sadetakki
 • Pyö­räi­ly­hans­kat
 • Läm­pi­mäm­mät pyöräilykäsineet 

Ajo­vaat­tei­na käytän kevyitä ja nopeasti kuivuvia urhei­lu­vaat­tei­ta, jotka ovat nopeasti käyt­tö­kun­nos­sa käsin­pe­sun­kin jälkeen. Kotio­lois­sa tai vii­kon­lop­pu­ret­kil­lä en ole käyttänyt pyö­räi­ly­hans­ko­ja tai ‑housuja, mutta kun polkee päi­vit­täin pitkiä matkoja, ne lisäävät ajo­mu­ka­vuut­ta ja ehkäi­se­vät vaivoja kummasti.

 • Kevy­tun­tu­va­tak­ki
 • Fleece-paita
 • Kerrasto
 • Vil­la­su­kat
 • Ohut pipo (matkan varrelta hankittu) 

Yöt saattavat kesäi­sin­kin olla kylmiä, joten lämpimät, kuivat ja hiettömät vaatteet tekevät luonnossa vie­te­tyis­tä öistä huo­mat­ta­vas­ti mukavampia.

 • Rypis­ty­mä­tön, kevyt ja pieneen tilaan myt­täy­ty­vä trikoomekko 
 • Hihaton tri­koo­pai­ta
 • Pitkät juok­sut­ri­koot (vii­leäm­pi­nä päivinä myös ajoon) 
 • Lyhyet tree­nit­ri­koot (vain alku­mat­kas­ta eli totesin turhiksi!)

Jotain vaatteita on kiva olla päällä siinäkin vaiheessa, kun viettää aikaa vaih­teek­si kau­pun­gis­sa, ja ajo- ja lei­riy­ty­mis­vaat­teet kuivuvat pyykkitelineellä.

 • 2 x puuvillasukat
 • 2 x urheilutoppi
 • 3 x alushousut

Pro tip: sukka- ja alus­vaa­te­pyyk­kiä voi kui­va­tel­la kätevästi ajaessa ripus­ta­mal­la ne vaikka ohjaus­tan­ko­lauk­kun päälle. Aurinko ja tuuli tekevät työnsä nopeasti.

 • Lenkkarit
 • Kenkien sade­suo­jat
 • Crocsin kevyet avosandaalit 

Poljen taval­li­sil­la lenk­ka­reil­la, koska reis­suil­la­ni en pel­käs­tään pyöräile, vaan myös tutkin ympä­ris­töä­ni tiuhaan jalan. Pyö­räi­ly­ken­gät eivät siten olisi kovin käy­tän­nöl­li­nen valinta. Kunnon sateella vedän kenkien päälle sade­suo­jat, jotka auttavat pitämään jalat kuivina, mutta esim. lätä­köi­hin ei silti kannata astua (terv. nimim. Kokemusta on). Crocsit olivat kätevät lei­ri­ken­gät, jolloin vaikkapa yöllä ves­sa­hä­tään herätessä saattoi sujauttaa huo­mat­ta­vas­ti lenk­ka­rei­ta helpommin jalkaan.

 • Moni­toi­mi­työ­ka­lu
 • Sisäkumi
 • Ren­gas­rau­dat
 • Kumin­paik­kaus­set­ti
 • Ketjuöljy (matkan varrelta hankittu ja matkan varrelle hukattu)
 • Satulan sadesuoja
 • Pumppu
 • Lukko
 • Pyörän etu- ja takavalot

Huol­to­vä­li­nei­tä ja varaosia otin mukaan varsin niukasti. Kor­jaus­tai­to­ni ovat rajal­li­set anyway, joten miksi ottaa mukaan tavaroita, joilla en kui­ten­kaan osaisi tehdä mitään? 

 • Pyö­räi­li­jän ensiapupakkaus
 • Desin­fioin­tiai­ne
 • 5 x Burana800 
 • Hyön­teis­kar­ko­te
 • Punk­ki­kar­ko­te (matkan varrelta ostettu)
 • Punk­ki­pin­se­tit
 • Mag­ne­siu­mia
 • Ham­mas­har­ja ja ‑tahna
 • Hotel­li­ko­koi­nen shampoopurkki
 • Hotel­li­ko­koi­nen suihkusaippua
 • Deo­do­rant­ti
 • Muutama kor­va­top­si ja vanulappu
 • Aurin­ko­ras­va
 • Kor­va­tulp­pia

Ensia­pu­pak­kauk­sel­le tuli matkan aikana käyttöä, joten suo­sit­te­len ehdot­to­mas­ti pak­kaa­maan sellaisen mukaan — koskaan ei tiedä, milloin sitä tarvitsee! Punk­ki­pin­set­te­jä ei onneksi tarvinnut käyttää ker­taa­kaan, vaikka punkkeja Baltian maissa paljon onkin (itse tosin törmäsin niihin vain kerran!). Mag­ne­sium­table­tit jäivät pitkälti syömättä, vaikka niitä niin kovin laskeskelinkin.

Riip­pu­ma­tol­la yöpyes­sä­ni nukun mieluiten ilman tarppia ja hyt­tys­verk­koa, mikäli sää- ja ötök­kä­olo­suh­teet vain suinkaan sallivat. Tarpin taisinkin ottaa ulos pak­kauk­ses­taan vain pari kertaa koko matkan aikana. Makuu­alus­ta eristää maasta nousevaa kylmää riip­pu­ma­tos­sa nukkuessa. Päätin ottaa mukaan sen underquil­tin sijaan siltä varalta, että jossain vaiheessa täytyisi yöpyä muualla kuin riip­pa­ris­sa. Lisäksi se painoi vähemmän ja pakkautui pie­nem­pään tilaan.

 • Pieni ter­mos­pul­lo (ensin päätin jättää kotiin, mutta sitten ostin matkan varrelta)
 • Juo­ma­rak­ko 3L 
 • Kaksi eväs­säi­ly­tys­purk­kia
 • Aterimet
 • Pus­sil­li­nen pro­teii­ni­jau­het­ta (laitoin usein esim. aamupuuroon)
 • 3 x ener­gia­gee­le­jä (en käyttänyt yhtäkään)

Päädyin lähtemään matkaan ilman ret­ki­kei­tin­tä. Söin ja ostin eväitä matkan varrelta, ja sisä­ti­lois­sa majoit­tues­sa­ni kokkasin usein pari ateriaa varastoon. Toisinaan säilöin termariin kuumaa vettä ja valmistin sen avulla tulevassa lei­ri­pai­kas­sa esi­mer­kik­si puuroa tai pussikeittoa. 

 • Puhelin ja laturi
 • 2 x PowerBank
 • Garminin urhei­lu­kel­lo
 • Bluetooth ‑kuu­lok­keet (alku­vai­hees­sa)
 • GoPro, laturi ja pari tarviketta
 • Kamera ja laturi (lop­pu­vai­hees­sa)

Vaikka pyrin pak­kaa­mi­ses­sa mini­ma­lis­miin, päätin lopulta suoda itselleni luxury itemina bluetooth ‑kuu­lok­keet. En kuuntele musiikkia pyö­räil­les­sä­ni, mutta esi­mer­kik­si hos­tel­leis­sa majoit­tues­sa­ni nautin suun­nat­to­mas­ti mah­dol­li­suu­des­ta sukeltaa kuu­lok­kei­den kautta omaan audio­to­del­li­suu­tee­ni. Lop­puo­suu­del­la oli kuitenkin tilan­puut­teen edessä pakko tehdä valintoja. Tässä vaiheessa olin nimittäin jo ehtinyt harmistua kän­nyk­kä­ka­me­ran kuvan­laa­tuun ja niin päätin vaihtaa kuu­lok­keet kunnon kameraan.

 • Lompakko, passi, mat­ka­va­kuu­tus­kort­ti ym. 
 • Aurin­ko­la­sit
 • Mat­ka­päi­vä­kir­ja
 • 2 x kynä
 • Sytkäri
 • Munalukko — tar­peel­li­nen monissa hos­tel­leis­sa oman kaapin lukitsemiseksi
 • Otsa­lamp­pu — erittäin tar­peel­li­nen öisessä metsässä
 • Hammam-pyyhe — fro­tee­pyy­het­tä kevyempi ja nopeammin kuivuva, mik­ro­kui­tu­pyy­het­tä mukavampi 
 • Viron pyö­räi­ly­kart­ta ja Baltian maiden pape­ri­kart­ta (matkan varrelta hankittuja)
pyörämatka pakkaaminen varusteet
Minä ja maallinen omai­suu­te­ni (kuva: Emiliano Ver­rocc­hio)

Täl­lai­sel­la setillä sujui siis Baltian halki pol­kai­su­ni. Siitä voi ottaa ins­pi­raa­tio­ta omaa pak­kaus­lis­taan­sa varten, mutta tietenkin jokainen pyö­rä­reis­su on erilainen ja jokai­sel­la mat­kaa­jal­la omat miel­ty­myk­sen­sä. Joku pärjää vähem­mäl­lä, joku haluaa enemmän mukavuutta.

Kommentoi alas, millainen pakkaaja itse olet ja mitä ilman et lähtisi reissuun!

4 comments
 1. Minä tunnun lähinnä kasvavan kynttä, joten kyn­si­sak­set pitää olla. Sen lisäksi minä kuulun niihin, joiden hiukset tak­kuun­tu­vat. En oikein tykkää avo­run­koi­sis­ta pyöristä, koska kes­ki­put­keen on näppärä tarttua silloin, kun fillaria kantaa. Laukun sijasta olen pakannut tavarat rinkkaan, jota pidän selässäni. Saa olla pitämättä. Minkään näköisiä pape­ri­kart­to­ja en kanna, vaan mukanani on GPS ja kasa paristoja.

  1. Joo, kaikilla on omat tarpeensa ja sen vuoksi musta on aina mue­len­kiin­tois­ta lukea muiden pak­kaus­lis­to­ja! Rispektit rinkka selässä pol­ke­mi­ses­ta. Itse oon polkenut paljon repun kanssa ja se on ihan jees, mutta huomaan, että pidem­mil­lä reis­suil­la se alkaa rasittaa kroppaa enemmän ja tulee kai­ken­lai­sia jumeja. Niinpä jatkossa ehkä yritän pyrki tilan­tee­seen, että pidem­mil­lä reis­suil­la pärjätä ilman, mutta katsotaan. Rinkassa/repussa toki hyvää helppo pakat­ta­vuus ja se, että kamat kulkee koko ajan mukana.

 2. Tästähän saa hyvin vinkkejä kevyeen pak­kaa­mi­seen noin muutenkin, vaikka ei pyö­rä­reis­sul­le olisikaan suun­taa­mas­sa! Mitään sellaista en var­si­nai­ses­ti keksi, mitä tuosta setistä puuttuisi, mutta jostain syystä omat mat­ka­ta­va­ra­ni ovat silti hieman run­saam­mat 😀 Bra­vuu­ri­ni on tähän mennessä kahden viikon reissu 35-litraisen repun turvin, matka tosin suun­tau­tui kes­ki­ke­säl­lä ete­läi­seen Euroop­paan, joten vaa­te­puo­li oli varsin kevyttä. Kos­me­tiik­kaa ja hygie­nia­tuot­tei­ta sen sijaan mahtui mukaan paljonkin, mulla on kaikki mah­dol­li­nen onneksi mat­ka­koos­sa, mutta niitä pik­ku­purk­ke­ja onkin sitten mukana parikymmentä…

  1. Kiitos Noora kom­men­tis­ta ja kiva, että pos­tauk­ses­ta oli hyötyä! Itsekin tykkään yleisesti keveästi reis­saa­mi­ses­ta, mutta ennen en ole kyllä vastaavan pitui­sel­le reissulle joutunut ihan näin vähiin karsimaan. Oli kuitenkin hauska huomata, että tuollakin setillä pärjäsi hyvin. Jollekin perus kau­pun­ki­lo­mal­le kyllä ottaisin mukaan myös jotain kos­me­tiik­kaa, mutta nyt päätin luottaa siihen, että raitis ilma on parasta kau­neu­den­hoi­toa. Ja kesä­olo­suh­teis­sa on kiva reissata, kun vaat­tei­den osalta pärjää vähem­mäl­lä. Vaat­tei­den osalta mua avitti hieman myös se, että satulaan kiin­ni­tet­tä­väs­sä pyö­rä­lau­kus­sa­ni on ilman­pois­to­vent­tii­li, jolnka avulla sain vaa­te­va­ras­ton pakattua todella tiukaksi paketiksi. Superkätevä!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue myös nämä!
Lue lisää

Sormet ja varpaat jäässä? Varus­te­vink­ke­jä talvipyöräilijälle

Viiltävä viima, pureva pakkanen, roiskuva rapa, jäätävä tihku… Talvella sää­olo­suh­teet koet­te­le­vat pyö­räi­li­jää. Moni kamp­pai­lee eri­tyi­ses­ti jäätyvien näppien ja pale­le­vien varpaiden kanssa. Lue tästä pos­tauk­ses­ta vinkkejä siihen, kuinka pidät kehosi ääriosat lämpiminä! 
Lue lisää