Kuinka ret­ki­pyö­räi­li­jä peseytyy?

Mat­kan­te­ko pyörällä saa hien vir­taa­maan. Kun majoittuu lähinnä maastossa, tilai­suu­det päästä suihkuun voivat olla harvassa. Kuinka huolehtia hygieniastaan? 

1. Pulahda luonnonvesissä

Varsinkin kesä­hel­teil­lä pulahdus luon­non­ve­sis­sä on se opti­maa­li­sin vaih­toeh­to. Suun­nit­te­len­kin reittini usein niin, että matkan varrelta ja mie­lel­lään eri­tyi­ses­ti lei­ri­pai­kan läheltä löytyisi uimiseen sopiva vesistö. Pitkä pyö­räi­ly­päi­vä on ihana päättää vir­kis­tä­vään ja puh­dis­ta­vaan iltauin­tiin, mutta kuumina päivinä dippailen mie­lel­lä­ni järvissä matkan varrellakin.

Kyl­mem­mäl­lä säällä pulah­duk­ses­ta voi olla nautinto kaukana, mutta virkistää se on silloinkin!

Jos kylmä vesi kirpaisee ja käy­tet­tä­vis­sä on vain matala puro, ei veteen ole pakko upot­tau­tua kokonaan. Riittää, että saa rois­kit­tua vettä päälleen niihin paik­koi­hin, jotka tahtoo pestä. 

Muis­tat­han, että pesuai­neet, bio­ha­joa­vat­kaan, eivät kuuluu luon­non­ve­siin. Jos siis haluat käyttää shampoota tai saippuaa, hyppää suoraan seu­raa­vaan kohtaan.

Luon­non­ve­sis­sä pesey­ty­mi­nen voi olla joskus kylmää kyytiä, mutta mitä kylmämpää, sitä vir­kis­tä­väm­pää, eikö?

2. Kent­tä­pe­sey­dy kuivalla maalla

Aina pesey­ty­mi­nen luon­non­ve­sis­sä ei onnistu. Ehkä lei­ri­paik­ka sijaitsee kaukana vesis­töis­tä, jär­ven­poh­ja on upottavaa huttua tai sitten vilpoisa vesi ei muuten vaan houkuttele. 

Tällöin kent­tä­pe­su on oiva vaih­toeh­to. Sitä varten tarvitset astian ja vettä. Astiaksi sopii hyvin esi­mer­kik­si juo­ma­pul­lo tai kattila, lisäksi tarvitset käsiäsi viemään veden, sinne minne on tarvetta. Jos käy­tet­tä­vis­sä­si on kokonaan erillinen pullo pel­käs­tään kent­tä­pe­su­ja varten, voit tehdä korkkiin pieniä reikiä, niin saat veden tulemaan ulos pullosta suih­ku­mai­ses­ti. Aika kätevää!

Oma­koh­tais­ta kokemusta ei löydy, mutta kauppojen hyllyiltä löytyy myös kai­ken­lai­sia pus­si­mai­sia ret­ki­suih­ku­ja: täytät pussin vedellä, kiinnität sen esim. puu­nok­saan ja otat suihkun. Itse en ainakaan vielä ole ostoai­keis­sa, sillä DIY-viri­tyk­set ovat tois­tai­sek­si toimineet omassa käy­tös­sä­ni sen verran hyvin, että en näe yli­mää­räi­sel­le tavaralle tarvetta. Kiin­nos­taa toki kuulla muiden koke­muk­sia niiden käytöstä!

Tar­vit­ta­va veden määrä lienee yksi­löl­li­nen, mutta ainakin itselläni puolen litran pullo riittää ruh­ti­naal­li­ses­ti. Desillä tai parilla saan yleensä pestyä kriit­ti­sim­mät kohdat kuten ylä­var­ta­lon (eri­tyi­ses­ti selän) ja kenkien hiostamat jalat.

Etenkin vii­leäm­mäl­lä säällä pesu­het­kes­tä voi tehdä miel­lyt­tä­väm­män läm­mit­tä­mäl­lä vettä hieman. Joskus olen myös onnis­tu­nut täyt­tä­mään vesi­pul­lo­ni matkan varrella kuumalla vedellä niin, että se vielä lei­ri­pai­kal­le saa­vut­tua­ni on lämmintä.

Kent­tä­pe­suun voi myös yhdistää bio­ha­joa­vien pesuai­nei­den käytön. Muista kuitenkin täl­löin­kin olla tarpeeksi etäällä vesis­tös­tä, jotta pesuai­neet eivät pääse valumaan luon­non­ve­siin vaan imeytyvät maahan.

3. Käytä kos­teus­pyyh­kei­tä tai vauvapyyhkeitä

Jos vettä ei yksin­ker­tai­ses­ti ole käy­tet­tä­vis­sä pesey­ty­mi­seen tai olo­suh­teet eivät muuten sovellu vedellä lät­rää­mi­seen, seuraava pesey­ty­mis­kik­ka on koh­teus­pyyh­kei­den tai vau­va­pyyh­kei­den käyt­tä­mi­nen. Myös intii­mia­lu­eet puh­dis­tu­vat näillä kätevästi.

Vaikka pidem­mil­lä reis­suil­la saatankin kantaa varalta vau­va­pyy­he­pa­ket­tia mukana, henk. koht. en ole suuri fani ja välttelen näihin tur­vau­tu­mis­ta vii­mei­seen asti, ihan jo ros­ka­mää­rän vuoksi. Ei siis eko­lo­gi­suus­pis­tei­tä tälle vaih­toeh­dol­le. Savet­ti­sir­kuk­seen läh­ties­sä­si muista siis hoitaa käytetyt pyyhkeet roskiin lei­ri­pai­kal­ta poistuessasi.

Ai niin, ja köyhän ret­kei­li­jän kos­teus­pyyh­keen­hän saa kehi­tet­tyä syl­käi­se­mäl­lä ves­sa­pa­pe­riin. En ole itse kokeillut, mutta ehkä sekin hetki vielä tulee.

4. Hyödynnä yleiset vessat, uima­hal­lit ja saunat matkan varrella

Huolt­si­koi­den ja kah­vi­loi­den vessat ovat pyö­rä­mat­kai­li­jan siunaus. Pääsee pissalle ja hanasta saa raikasta vettä juo­ma­pul­lon täyt­teek­si. Usein nämä paikat sopivat pikaisen lavu­aa­ri­free­sauk­sen toteut­ta­mi­seen. Projektia auttaa se, että yleensä paikalta löytyy myös saippuaa sekä peili, mistä voi tarkistaa sekä läh­tö­ti­lan­teen että lopputuloksen. 

Vaikka pulah­duk­set ja kent­tä­pe­sut ajava asiansa, mikään ei poista sitä pyö­rä­mat­kal­la kertyvää saas­ta­ker­ros­ta yhtä tehok­kaas­ti kuin sauna tai kunnon suihku. Näin korona-aikoina yleisiin saunoihin ja uima­hal­lei­hin pääsy on tietenkin vähän epävarmaa, mutta kun mah­dol­lis­ta, niitäkin kannattaa hyödyntää.

5. Skippaa pesey­ty­mi­nen kokonaan

Hygie­nia­nor­mit ovat sosi­aa­li­nen kon­struk­tio ja sinä urhea kulkuri, joten so what vaikka vähän dunkkaa? Ei kes­kia­jal­la­kaan kukaan pesey­ty­nyt ja ihan hyvin meni.

Yksi strategia on tosiaan unohtaa pesey­ty­mi­nen kokonaan, ja tälläkin kou­lu­kun­nal­la on kannattajansa. 

Tätäkin on yritetty, mutta omalla koh­dal­la­ni ratkaisu ei oikein toiminut. Hajuista viis, mutta ilman hikien pois pesemistä alan helposti palella illan vii­le­tes­sä. Pyrin siis suo­rit­ta­maan ainakin jon­kin­lai­set pikapesun päivän päät­teek­si. Ei voi myöskään vähätellä sitä autuuden tunnetta, kun saa puhtaalle iholle kuivan ja puhtaan vaatteen.

Jos pystyt kuitenkin painamaan eteenpäin pesey­ty­mät­tä päivä- ja viik­ko­kausia, niin go for it! Olen kateellinen!

Miten sinä peseydyt pyö­rä­ret­kil­lä­si tai vael­luk­sil­la­si? Onko sinulla muita kikkoja pesey­ty­mi­seen tai löytyikö tästä listasta jotain, mitä et ole vielä kokeillut, mutta mikä hou­kut­tai­si? Kommentoi alle! 🙂

11 comments
 1. Olipa hauska ja hyvä artikkeli! Monesti vii­kon­mit­tai­sil­la erä­maa­vael­luk­sil­la ei tule kuin huuh­tou­dut­tua kylmissä puroissa, sillä ei niissä ihan hirveän kauaa viihdy. Tai ehkä viihtyisi, jos olisi avan­to­uin­ti­kon­ka­ri! 😀 Viikko ilman suihkua menee kuitenkin hyvin, hiukset kun pitää pon­na­ril­la ja käyttää buffia jo pel­käs­tään itikoita ja aurinkoa vasten suojautuakseen.

  Sopisiko linkata tämä juttu Kau­ko­kai­puun ret­kei­ly­vink­kei­hin? Olen kir­joit­ta­mas­sa pidempää juttua hygie­nia­puo­les­ta vael­luk­sil­la, ja tämä olisi loista artikkeli linkata ko. sisäl­lös­tä. 🙂 Monet varmasti löy­täi­si­vät sitä kautta tämän jutun pariin.

  1. Kiitos kom­men­tis­ta Monni! Joo, kylmiin kylpyihin en kyllä itsekään jää pitkäksi aikaa nau­tis­ke­le­maan, kuten tuosta pos­tauk­sen yhdestä kuvasta voi ehkä päätellä. Erä­maa­vael­luk­set ovat oma lajinsa kyllä siinä mielessä, että siellä ei tule noita pyö­rä­mat­kai­li­jan tielle usein osuvia huolt­si­koi­ta vastaan 😀 Nyt kun aloin miettiä, en sillä elämäni tois­tai­sek­si ainoalla viikon vael­luk­sel­la­ni tainnut peseytyä lainkaan, tai ainakaan siitä ei ole jäänyt mitään muis­ti­ku­via. Aikaa siitä on toki ehtinyt kulua jo 10+ vuotta, että voi olla, että muistikin jo rakoilee.

   Ja juu, ehdot­to­mas­ti saa linkata! Mie­len­kiin­nol­la luen tulevan artik­ke­li­si muutenkin ja voin linkata sen tännekin 🙂

 2. Vael­luk­sil­la en koe pesey­ty­mis­tä ongel­mak­si. Viime syksyn Lapin roadt­ri­pil­lä taas hiffasin vasta liian myöhään, että Lapis­sa­han on monia uima­hal­le­ja. Ne ovat auki vain tiettyinä päivinä ja aikoina ja olisikin pitänyt suun­ni­tel­la etukäteen reitti nämä huo­mioi­den. Vuo­krat­ta­via saunoja oli hankala löytää google hauilla, lopulta olimme yhden yön kyl­py­läs­sä yötä, jotta kunnon pesul­le­kin pääsi.

  1. Joo, uima­hal­lit on kiel­tä­mät­tä hyvä idea auto­reis­suil­le­kin, mutta kyl­py­läs­sä tuli varmasti ainakin puhdasta 😀

 3. Noista varmaan tulee käytettyä eniten tuota ykköstä ja sitten vaih­toeh­toi­ses­ti kos­teus­pyyh­kei­den käyttö eri­tyi­ses­ti kylmään aikaan, koska itse kuulun hen­ki­löi­hin, joita pulah­ta­mi­nen kylmään veteen ei houkuta. Hienoja ret­kei­ly­vi­deoi­ta Youtube-kanavveen tekevä Ali Leiniö tuntuu aina koros­ta­van tuota vitos­koh­taa, joka varmaan eri­tyi­ses­ti lyhyillä retkillä toimiikin.

  1. Joo, kylmällä sitä mieluusti keksii jotain muuta kuin sen kylmän veden 😀 Pitäis itsekin tsekata tuon Alin videoita, kun moni niistä tuntuu puhuvan. Oon vaan jotenkin niin huono seu­raa­maan mitään YouTubessa.

 4. Tuskin päätyisin pyö­rä­ret­kel­lä näitä tar­vit­se­maan, mutta jo heti jutun alusta tuli mieleen, että tässä taitaa olla pitkälti samat lait kuin mat­ka­ve­nei­lys­sä. Suomessa meri on sen verran vähän suolaista, että se käy hyvin suihkusta ja jos niin paljon pesey­ty­mi­nen ei ole tarpeen, niin tosiaan kos­teus­pyyh­kei­tä naaman pesuun tapasi olla matkassa. Jossain satamissa on saunoja tai suih­ku­ja­kin pesu­ti­lois­sa, mutta luon­non­sa­ta­mis­sa ei tie­ten­kään ja saunatkin voivat olla kes­ki­ke­säl­lä kovin varattuja.
  Maa­il­mal­la merivesi on liian suolaista pesey­ty­mi­seen tai ainakin uinnin jälkeen pitää pystyä huuh­te­le­maan makealla vedellä, mutta toisaalta vuo­kraa­mis­sam­me veneissä onkin sitten aina ollut aika isot makean veden säiliöt, jotka ovat sen mah­dol­lis­ta­neet. Veneissä on saattanut olla kyl­py­huo­neet­kin, mutta suihkussa käynti kyllä tekee koko veneestä pitkäksi aikaa sen verran kostean, että sitä kannatti kyllä aina harkita hetken, että onko tuo nyt ihan välttämätöntä.

  1. Totta, vain vähän veneil­lee­nä en tullut aja­tel­leek­si­kaan, että venei­lys­sä on vähän sama tilanne pesey­ty­mis­hom­mien miet­ti­mi­ses­sä, mutta niinpä tietenkin. Itse oon useammin reis­sail­lut jär­vi­rei­teil­lä kuin meren­ran­noil­la, niin ei ole tullut suo­lai­suu­teen niin kiin­ni­tet­tyä huomiota, mutta joo, Itämeri on kyllä vähä­suo­lai­suu­ten­sa puolesta hyvä tässä mielessä. Kom­ment­ti­si seu­rauk­se­na tuli kyllä hirveä himo päästä taas kokei­le­maan purjehdusta 🙂

 5. Viime kesänä testailin näitä kaikkia vaih­toeh­to­ja. Eri­tyi­ses­ti jäi mieleen se kerta, jolloin kaadoin päälleni vahin­gos­sa vissyä taval­li­sen veden sijaan. Hyvin huuh­tou­tui shampoo silläkin, mutta seu­raa­vak­si päiväksi järjestin itseni lei­rin­tä­alu­eel­le kunnon suihkuun. Tulipa samalla huuh­dot­tua meripesun jäljiltä joka paikkaan kul­keu­tu­neet hiekanjyvät.

  1. Kiitos kom­men­tis­ta Hanneli! Heh, olen suuri kupla­ve­den ystävä, mutta pesey­ty­mis­tä sillä en ole vielä tainnut kokeillakaan 😀

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue myös nämä!